Valaistussuunnittelu

20120305 suunnittelu 150 aHyvin suunniteltu valaistus tukee toimintoja, luo tunnelmaa ja turvallisuutta. Riittävä valo on edellytys kaikelle toiminnalle, sillä yli 80% havainnoista tapahtuu näköaistin välityksellä. Valaistussuunnitelma on keskeinen osa sisustusta, valolla pyritään rakentamaan mielenkiintoisia tilanäkymiä. Valaistuksen suunnitteluun tulisikin kiinnittää nykyistä enemmän huomioita ja melko varhaisessa suunnittelun vaiheessa. Esimerkiksi uudisrakennuksen valaistus olisi hyvä suunnitella ennen rakentamisen aloittamista ja sähkösuunnitelman laatimista. Näin taataan valon riittävyys ja oikein sijoiteltuna käyttötarkoitukseen ja kalustukseen yhteensopiva toimiva valaistuskokonaisuus. Usein vain teknisestä lähtökohdasta rakennettu valaistus ei palvele loppukäyttäjää.

Myymälä-ja toimistotiloissa näkee usein käyttötarkoitukseen sopimattomia valaistusratkaisuita. Tälle luonnollinen selitys on usein vuokra-tila sekä seikka että valaistus on alun perin suunniteltu täysin erilaiseen käyttötarkoitukseen.

Työhyvinvointi ja tehokkuus kärsivät liian usein kun mielletään että kunhan on lamput niin se riittää.


VALAISTUSKONSULTAATIO

Valo ja valaistus ovat tärkeä mutta samalla runsaasti erityisosaamista ja perehtymistä vaativa ala.
Jokaisella tilalla on omat tarpeensa niin valaistukselliset kuin esteettisesti, siksi tarvitaan runsaasti erilaisia valaisimia ja valonlähteitä, jotta loppukäyttäjä voi nauttia toimivasta valaistuksesta.

Haluamme auttaa sisustusalan ja rakentamisen ammattilaisia ja yksityishenkilöitä sekä liikkeenharjoittajia niin valaistusratkaisuiden teknisessä asioissa kuin kauniiden valaisinten valinnassa.

Ota yhteyttä ja varataan aika yhteiseen keskusteluun.